PRZEWODY METALOWE

Węże metalowe wytwarzamy z karbowanej blachy przeważnie ze stali nierdzewnej ASI 316L przeznaczone do wysokiej temperatury nawet do kilkuset stopni. 

Występują w wersji z oplotem ze stali nierdzewnej AISI 304, dostępne również bez oplotu oraz z oplotem podwójnym, o średnicy nominalnej od DN6 do DN250.

Oferowane przez nas przewody wykonujemy ze standardowymi końcówkami gwintowanymi, kołnierzowymi, rurkowymi i innymi. Z gwintem rurowym BSP, BSPT, NPT, metrycznym i calowym UNF

KRÓTKO O NAS
  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POL­SKA Sp. z o.o. Sp. k. jest fir­mą zaj­mu­ją­cą się kom­plek­so­wą ob­słu­gą w za­kre­sie hy­drau­li­ki si­ło­wej, pneu­ma­ty­ki oraz obrób­ką skra­wa­niem.

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl

luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007